Verliest e-learning zijn glans?

Jos Arets, CEO Tulser: “Micro-learning moet relevant zijn, passen in de context en continuïteit hebben”

Joost Robben, Senior Consultant Tulser: “E-learning compacter en gerichter inzetten met nieuwe technieken”

Lange tijd leek e-learning hét panacee voor effectieve kennisoverdracht en taakondersteuning in organisaties. Maar is e-learning als zelfstudie-module anno 2016 nog steeds het geijkte middel als het gaat om efficiënte performance support? Of ziet e-learning zichzelf een andere, minder belangrijke rol toegedicht omdat het in het 70:20:10-referentiemodel slechts een klein onderdeel vormt van het totale ondersteuningspakket? Volgens Jos Arets, CEO 70:20:10-expertbureau Tulser in Maastricht en coauteur van het boek ‘702010 naar 100% performance’, dient e-learning zich tevreden te stellen met een plaats in de coulissen.

Paradigmashift

Het 70:20:10-referentiemodel ondersteunt in de volle breedte leren in organisaties tijdens het werk. Leren door te werken (70), leren door samen te werken (20) en leren door het volgen van geplande leerinterventies (10) ofwel formeel leren waaronder e-learning. Dit als effectief antwoord op het verbeteren van prestaties van mens en organisatie. Deze samenhangende 70:20:10-benadering vereist echter niet alleen een paradigmashift van leren naar presteren, maar ook een andere invulling van rollen en taken door learning & development professionals. Zij worden 70:20:10-Expert in de rol van Performance Detective, Performance Architect, Performance Master Builder, Performance Game Changer of Performance Tracker.

 

Effectief verbinden

In deze 70:20:10-benadering waarbij performance support centraal staat, zijn formele leeractiviteiten zoals e-learning alleen onvoldoende effectief, benadrukt Jos Arets. “Veel e-learning modules voldoen eenvoudig niet aan de standaarden van het Serious eLearning Manifesto en de standaarden die zijn opgesteld door Ruth Colvin Clark. Met 70:20:10-oplossingen verbinden we werken en leren in organisaties slim en effectief met elkaar. We starten eerst met een ‘100’-oplossing. Waar nodig ontwerpen we daarna in samenhang afzonderlijke 70, 20 en 10-oplossingen.”

 

Positieve performance resultaten

Uit het artikel ‘The importance of informal learning at work’ van prof. Andries de Grip blijkt dat Nederlandse werknemers een steeds groter deel van hun werktijd spenderen aan informeel leren (70 en 20) met positieve resultaten voor hun performance. En dat geldt voor álle leeftijdscategorieën. Alhoewel De Grip ook kanttekeningen plaatst, is het duidelijk dat formeel leren in organisaties niet meer het gewenste antwoord is op de huidige technologische en organisatorische veranderingen. Wat betekent dit voor e-learning? Jos Arets heeft hierop een duidelijk antwoord: micro-learning!

 

Snel concrete informatie

“Als ik werk, wil ik snel concrete informatie om iets te begrijpen. Een groot bezwaar van de huidige e-learning modules is dat ze dikwijls beginnen met leerdoelen waarbij je een uur lang schermen moet doorlopen met tussendoor een aantal toetsmomenten. Zo’n leerdoel gestuurde e-learning vind ik niet meer van deze tijd. Daarom gebruiken we micro-learning modules als onderdeel van performance support die je kunt raadplegen onafhankelijk van device, plaats en tijd. Hierdoor is klassikale training minder nodig. Bovendien zijn deze micro-learning modules afgestemd op de kritieke taak, snel door te bladeren en toegespitst op de praktijk met een duur van hooguit vijf minuten. En wil je meer weten? Dan raadpleeg je eenvoudigweg aanvullende informatie als pdf’s, video’s, wiki’s of podcasts.”

 

Minder e-learning modules

In een Limburgs ziekenhuis ondersteunt Joost Robben, senior consultant bij Tulser, momenteel medewerkers bij de uitvoering van kritieke taken vanuit het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. “We helpen ziekenhuismedewerkers bij de uitvoering van het dagelijks werk volgens de gestelde normen en eisen”, vertelt Joost. “Bijvoorbeeld ‘handhygiëne’ en ‘veilig injecteren’. Hiervoor maken we steeds minder e-learning modules. Uit de probleemanalyse blijkt immers vaak dat een e-learning niet

de oplossing is voor de voorliggende problemen en vragen. Het antwoord ligt in een mix van ondersteuningsoplossingen op de werkplek.”

 

Geen wollig taalgebruik

Als voorbeeld haalt Joost Robben een kritieke taak aan: het toedienen van medicatie die extra risico oplevert voor de patiënt. Deze moet volgens het protocol gecontroleerd worden door een collega en dat is nieuw binnen het ziekenhuis. “Op basis van broninformatie en informatie vanuit best practices hebben we een performance support samengesteld met visualisaties van zeven toedieningstappen plus de controle hierop. Met als extra verdieping de registratie in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Zonder wollig taakgebruik maken we snel visueel inzichtelijk wat je moet doen zonder dat je eerst een e-learning van uur moet volgen. Doordat deze taakondersteuning op het intranet van het ziekenhuis staat, kan iedere medewerker de diverse stappen naar believen opvragen en raadplegen. Zo bepaal je als team aan welke taak ieder teamlid moet voldoen en kun je direct aan de slag. Dit is de 20-interventie die wordt ingezet, inclusief structureel kwaliteitsverbeteringsproces: voeren we als team de taak op een juiste manier uit en zo niet, wat moeten we dan nog doen om dat te verbeteren?”

 

Pull-georganiseerd

Ondanks dat Tulser e-learning modules steeds minder inzet, ontwerpen haar Performance Master Builders nog steeds een groot aantal micro-learning modules als aanvullend onderdeel op performance support. Voor deze 10-oplossingen hanteert het Maastrichtse organisatieadviesbureau het zogeheten 4C-Model dat naast relevante content ook rekening houdt met context, connectie en continuïteit. “Als ontwerper moet je zorgen dat de micro-learning relevant is en past in de context”, benadrukt Jos Arets. “Maar die ook continuïteit heeft zodat de gebruiker het overal en altijd kan raadplegen. Verder is het van belang dat het pull-georganiseerd is – als gebruiker wil ik het op mijn manier kunnen ontsluiten en toepassen. Voorkom tevens information overload en zorg voor engagement. Een slechte e-learning is immers hetzelfde als een instructiefilm: je kunt niets terughalen en je krijgt veel te veel informatie. Ook adviseren we om altijd een navigatiestructuur in te bouwen. Laat zien dat je kunt doorklikken! Want je moet altijd uitgaan van de benodigde minimale kennis om een taak uit te voeren.”

 

Heeft e-learning zijn glans dan verloren?

Betekent het kleine aandeel van e-learning als micro-learning in het 70:20:10-referentiemodel dan dat het zijn glans heeft verloren? Het wordt slechts een beetje doffer omdat het een andere rol krijgt. E-learning als performancegerichte micro-learning blijft immers een legitieme en snelle oplossing voor bepaalde prestatieproblemen als deze is ingekaderd binnen 70:20:10. Senior consultant Joost Robben: “Misschien heeft e-learning altijd te veel glans gekregen als dé oplossing voor een prestatieprobleem. Onze ervaring is dat er veel oorzaken zijn waarvoor e-learning niet het juiste middel is. Zo lost deze bijvoorbeeld het probleem van sturing niet op. Dit betekent overigens niet dat wij e-learning helemaal niet meer toepassen. Als een medewerker specifieke kennis nodig heeft voor zijn taakuitvoering, moet je altijd een micro-learning kunnen gebruiken. Dit vormt dan een klein onderdeel van een breed pakket aan interventies gekoppeld aan technologische vernieuwing die zich nog veel meer richt op ondersteuning tijdens het werk. Je laat dus het oude vehikel los: niet meer e-learning vernieuwen maar compacter en gerichter inzetten met nieuwe technieken als virtual reality, augumented reality en Internet of Things.”

 

©Joop Derksen, 2016

Tact Communicatie E-learning – www.tactcommunicatie.nl

 

Bronnen

 

Interviews

Jos Arets, CEO Tulser en coauteur 702010 naar 100% performance

Joost Robben, Senior Consultant Tulser

 

Boek

Arets J., Jennings C., V. Heijnen (2015).

702010 naar 100% performance

 

Artikelen

De Grip, A.

The importance of informal learning at work

 

 

 

Websites

 

www.tulser.com

 

http://elearningmanifesto.org

 

www.courseware.nl

 

www.elearningguild.com