Technisch auteur

Gebruikers en fabrikanten van apparaten, systemen en installaties stellen steeds hogere eisen aan technische documentatie en daarmee ook aan de rol van de technisch auteur. De gebruiker heeft belang bij goede documentatie omdat hij veilig, efficiënt en effectief met een product om moet kunnen gaan. De fabrikant moet voldoen aan internationale wet- en regelgeving op het gebied van technische documentatie.

 

Technologieregio Brainport, Eindhoven

Tact Communicatie heeft volop ervaring in toptechnologieregio Brainport, slimste regio ter wereld 2011, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

 

Een deel van de content ligt als het ware voor het oprapen, maar zeker zo belangrijk is creatieve nieuwsgaring. Nét dat beetje extra uit een interview halen.

 

Joop Derksen is zelfstandig professional in schrijven en redigeren van artikelen, webteksten, blogs, persberichten, verslagen, nieuwsbrieven en speeches. Diverse online en offline kanalen worden volop benut.

 

 

Neem vrijblijvend contact op